Acts 13 Christian Ministries

Hope of Armenia

 

Home

About us

Television

Archive

Videos

Audio

Music

Bible

Links

Gallery

Contact Us

Make a Donation

Send us an e_mail! 

 

 

 
email friend
  Մեր նախորդ ծրագրերի համար click here

Ամեն կիրակի այս ցանցէջից կարող եք դիտել հեռուստատեսային նոր ծրագիր:
Դրանք առաքելի են, այնպես որ կարող եք գրանցել ձեր համակարգչի մեջ

«Ճանապարհ դեպի կատարյալ նմանություն»

Մելիք Մերզիթուն
Արևմտահայերեն

Right click to Download Right click to Download

Սամվել Խրլոպյան
Արևելահայերեն

Right click to Download Right click to Download

Առաքման համար աջով click անել վերևի կոճակներին և ընտրել Save target as

Media player-ի հետ պրոբլեմի ժամանակ - click here

Go Download!

   Մեր նախորդ ծրագրերի համար click here

 


Այս էջը Acts 13 քրիստոնեական ծառայության ծառայություններից մեկն է, որը ստեղծվել է այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն լսելու Աստծո թագավորության ճշմարտությունը:

Այցելեք մեզ www.acts13.com